Aktywny senior

Aktywny senior to ćwiczenia dla pań i panów w wieku 60+

Zajęcia trwają 60 minut. Gimnastyka dla osób starszych zawiera elementy pilatesu, jogi, zdrowego kręgosłupa oraz treningu oddechowego. Ćwiczymy na matach z wykorzystaniem małego sprzętu: klocki, paski, kije, krzesła, wałki, dyski sensomotoryczne, piłki, gumy.

Dlaczego warto uczęszczać na zajęcia Aktywny Senior?

Seniorzy uczestniczący w zajęciach dowiadują się jak za pomocą oddechu zwiększać wydolność organizmu i poprawić sprawność fizyczną, doświadczają jak dzięki prawidłowemu oddychaniu lepiej radzić sobie ze stresem. Regularny udział w zajęciach pomaga usprawnić mechanikę oddychania osób w wieku 60+. Osoby starsze po przebyciu COVID-19 bardzo ciężko przechodzą rekonwalescencję, a ta zależy od stopnia niewydolności oddechowej, dysfunkcji fizycznej, osłabienia fizycznego i psychicznego, unieruchomienia, osłabienia mięśni.  Zdarza się, że po przechorowaniu osoby starsze wycofują się ze swoich codziennych aktywności, co prowadzi do pogorszenia jakości życia. Oddychanie angażuje szereg mięśni. W spokojnym wdechu udział bierze przede wszystkim przepona, ale gdy jest on utrudniony, dołączają się mięśnie pomocnicze. Uzmysłowienie sobie tego, jak wiele mięśni bierze udział w pozornie prostej i niezauważalnej czynności fizjologicznej pomaga zrozumieć, dlaczego w oddychaniu tak ważna jest ogólna kondycja osób starszych. Jednym z elementów rehabilitacji osób starszych po przebytych infekcjach typu COVID-19 jest wytłumaczenie takiej osobie jak oddychać najbardziej efektywnie i jak robić to świadomie.

Na zajęciach AKTYWNY SENIOR uczestniczy uczą się kontrolowanego oddychania przeponowego. Na poziom  sprawności fizycznej osób w podeszłym wieku  wpływa również dysfunkcja emocjonalna, która jest częsta u pacjentów covidowych. Izolacja, podwyższony poziom lęku i przebodźcowany układ nerwowy powodują napięcie w układzie mięśniowym, upośledzenie układu odpornościowego, nie mówiąc o tak ważnym stanie naszej psyche. Istotne jest zatem, by zachęcać seniorów do wspólnej aktywności fizycznej, spotkań i wyjścia z domu. Lepiej wcześnie wdrożyć profilaktykę niż leczyć. 

Regularne uczestnictwo osób starszych w zajęciach uwolni nieco niewydolną służbę zdrowia. Aktywność ruchowa seniorów pozwoli poprawić lub zachować wydolność fizyczną, utrzymać odpowiednią wagę, zachować siłę mięśniową, która stabilizuje stawy i kręgosłup. Projekt kładzie nacisk na naukę rozpoznawania złych wzorców oddechowych oraz przywrócenie prawidłowych nawyków związanych z oddechem, zwłaszcza po przebyciu COVID-19.

Liczba osób na zajęciach jest limitowana, a to bezpośrednio wpłynie na samopoczucie i bezpieczeństwo osób starszych, które często krępują się ograniczoną mobilnością i sprawnością fizyczną. Grupy liczą do 15 osób.

Aktywizacja osób starszych

  1. pozwala im dłużej utrzymać zdrowie
  2. pozwala uniknąć odczuć samotności i depresji
  3. zmniejsza ryzyko wystąpienia osteoporozy, cukrzycy, zawału serca i bólów reumatoidalnych
  4. wpływa na wzrost odporności
  5. wpływa na rozwój relacji społecznych i poprawia funkcjonowanie seniorów w lokalnej społeczności

Aktywność ruchowa seniorów pozwoli poprawić lub zachować wydolność fizyczną, utrzymać odpowiednią wagę, zachować siłę mięśniową, która stabilizuje stawy i kręgosłup.