Polityka prywatności

Zachowanie poufności Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Wszystkie dane przechowujemy i wykorzystujemy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Chcemy aby każdy klient wiedział jak przetwarzamy dane osobowe i dlatego niniejszy dokument informuje o zakresie, sposobie i zasadach według których Twoje dane osobowe są pobierane, opracowywane, wykorzystywane i chronione.

1. INFORMACJE OGÓLNE
a) Administratorem danych osobowych strony internetowej Lipowa Sport & Health jest:
LIPOWA SPORT & HEALTH Mariola Lesińska, Al. Lipowa 75, 05-502 Piaseczno/Gołków NIP: 123-082-94-93 REGON: 140751516

Telefon: 790 425 777
Adres e-mail: biuro@lipowa.com.pl

b) Strona internetowa Lipowa Sport & Health prowadzony jest pod adresem: https://www.lipowa.com.pl/

c) Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
d) Przetwarzanie danych osobowych – gromadzenie, utrwalanie przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych, zwłaszcza w systemach informatycznych.
e) Dane przetwarzane są w siedzibie Administratora.
f) W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z nami pisząc na adres: biuro@lipowa.com.pl.

2. CEL i ZAKRES ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

a) W celu obsługi i realizacji zamówień będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres płatnika, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, inne dane kontaktowe podane przez klienta oraz informacje na temat zamówień i płatności.

b) W przypadku klientów i użytkowników Lipowa Sport & Health, którzy wyrazili na to przewidzianą przepisami prawa zgodę, dane osobowe zbierane i przetwarzane są w również celach marketingowych i promocyjnych. W szczególności zgoda ta dotyczy wysyłki newslettera, ofert handlowych, ankiet i zaproszeń. Informacje te będą przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

c) Dane osobowe klienta, które są wykorzystywane w celach marketingowych i promocyjnych to imię oraz adres poczty elektronicznej (e-mail).
d) Twoje dane osobowe przetwarzamy także gdy skorzystasz z formularza kontaktowego na stronie: https://www.lipowa.com.pl/kontakt/. W takim przypadku Twoje dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi Twojego zapytania. Aby skorzystać z formularza kontaktowego konieczne jest wpisanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.

3. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
a) Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym w celu realizacji umówionego świadczenia. Dotyczy to w szczególności firm obsługujących realizacje płatności, firm kurierskich, agencji komunikacji wysyłających wiadomości o zamówieniu.
b) Kierując się przepisami obowiązującego prawa, możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu w celu organizacji wysyłki newslettera lub ofert handlowych.
c) Nigdy nie przekazujemy Twoich danych osobowych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi z podmiotami zewnętrznymi.
d) Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics
Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.
e) Zgoda na stosowanie Google AdSense
1. Wyrażasz zgodę na korzystanie przez Lipowa Sport & Health z Google AdSense. AdSense jest usługą służącą do zamieszczania ogłoszeń reklamowych Google. Google AdSense stosuje cookies, czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Google AdSense stosuje także tzw. Web Beacons (niewidoczne grafiki). Umożliwiają one ocenę i podsumowanie informacji takich jak ruch odwiedzających na danej stronie.
2. Uzyskane na skutek stosowania cookies i Web Beacons informacje dotyczące użytkowania tej strony (łącznie z adresem IP użytkownika) jak też przekazanie formatów reklamowych są przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.
3. Informacje te mogą być przekazywane przez Google partnerom Google. Google nie będzie łączyć Twojego adresu IP z innymi danymi dotyczącymi Twojej osoby.
4. Korzystając z odpowiednich ustawień Twojej przeglądarki możesz zapobiec instalacji cookies; pamiętaj jednak, że w takim przypadku opcja korzystania w pełnym zakresie z funkcji strony może być niedostępna.
5. Wprowadzenie indywidualnych ustawień oraz dezaktywację reklam Google można ponadto przeprowadzić na stronie: www.google.com/settings/ads. Stosowanie cookies przez innych dostawców można również powstrzymać poprzez wywołanie strony dezaktywującej inicjatywę reklamy sieciowej: (www.networkadvertising/org/managing/opt_out.asp).
f) Więcej informacji na temat zasad dotyczących ochrony danych przez Google znajdziesz tutaj:
https://www.google.com/intl/de/policies/technologies/ads
https://support.google.com/ads/#topic=2971788
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de&ref_topic=2941003
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
g) Zgoda na wyświetlanie spersonalizowanych reklam i stosowanie Tracking Cookies do celów reklamowych. W ramach korzystania za stron Lipowa Sport & Health ma miejsce stosowanie cookies lub fragmentów kodu dotyczących reklamy online (więcej informacji o cookies w punkcie 4). Lipowa Sport & Health gromadzi dane dotyczące Twojej działalności na stronach (np. sposób przeglądania stron internetowych, oglądane bądź zapisane artykuły, kliknięte łącza). Informacje te chcielibyśmy wykorzystywać w celu lepszego dostosowania Strony do potrzeb klientów lub w celu wyświetlania lub poinformowania Cię o artykułach i ofertach, które mogą Cię interesować.
h) Lipowa Sport & Health zamieszcza reklamę samodzielnie lub współpracuje z zewnętrznymi partnerami w celu zamieszczania i optymalizacji reklam zarówno własnych jak obcych. Podczas odwiedzania przez Ciebie stron internetowych Lipowa Sport & Health, zewnętrzni partnerzy mogą stosować cookies. Nie wiąże się to jednak z pobieraniem, gromadzeniem lub przekazywaniem jakichkolwiek danych takich jak imię i nazwisko, adres czy data urodzenia. Nie następuje także zapisanie kompletnych adresów IP.

4. Polityka COOKIES
a) Strona internetowa Lipowa Sport & Health nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
b) Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Lipowa Sport & Health. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
c) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony.
d) Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1. dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
e) W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
f) W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Lipowa Sport & Health;
4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
g) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
h) Operator Strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Lipowa Sport & Health.
i) Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz partnerów.
j) Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

5. ZABEZPIECZENIE DANYCH
Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dane przechowywane są na odpowiednio zabezpieczonym serwerze.

6. PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
a) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
b) W każdej chwili masz prawo zażądać bezpłatnej informacji o tym czy i które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami. Przed udzieleniem tego typu informacji możemy jednak poprosić o przedstawienie nam dokumentów potwierdzających tożsamość osoby składającej wniosek.
c) W każdej chwili masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.
d) W każdej chwili masz prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na otrzymywanie materiałów marketingowych. W takiej sytuacji podejmiemy działania niezbędne w celu niezwłocznego i nieodpłatnego zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych i ich usunięcia z naszej bazy.
e) Będziemy przechowywać Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego jedynie do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę.
f) W celu otrzymania informacji, poprawy lub zmiany swoich danych osobowych czy też w sprawie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych skontaktuj się z nami pisząc wiadomość na skrzynkę: biuro@lipowa.com.pl lub w inny dostępny i dogodny dla Ciebie sposób.

7. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
Nasza polityka prywatności będzie aktualizowana i dostosowywana do zmieniającej się rzeczywistości i prawa. Jeżeli będzie to konieczne poprosimy cię o ponowne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.